GDPR proof?

We hebben geen interesse in uw persoonsgegevens. We zien u veel liever op een van onze avonden verschijnen. U kunt dan bepalen of onze club iets voor u is. Heeft u daar geen behoefte aan? U bent altijd welkom op onze site.

Toch gebruiken we analytische cookies. Waarom? We willen weten welke onderwerpen goed bezocht worden. Dan kunnen we op basis daarvan meer van die pagina's maken.

Onze site gebruikt Google Analytics-cookies, onder de voorwaarde:

We mogen op basis van deze instellingen met Google Analytics-cookies persoonsgegevens van websitebezoekers verwerken zonder voorafgaande toestemming.