Inleiding

Soms komt de vraag voorbij wat een aquarium kost. We zijn dan snel geneigd om alleen naar de aanschafkosten te kijken. We kopen een aquarium, de techniek, wat bodembedekking, planten en visjes. In de loop van het jaar komen er dan wat kosten bij voor planten en misschien vissen, voer en soms planten. Overzichtelijker kan niet.

Maar er is meer. Veel meer. Een aquariumpomp draait 24/7. Tenminste, normaal gesproken. Ik kan me een verhaal herinneren van een teleurgestelde aquariaan die bij één van onze sponsoren om hulp kwam. Zijn aquarium draaide niet lekker. Uiteindelijk bleek dat hij het filter met de lampen op een tijdklok had staan. Anders sliepen de vissen niet prettig. Nadat de man de zaak nabij Boskoop had verlaten met goed advies, keek de bediende me aan. We hebben toch smakelijk gelachen om de opgegeven reden. Ik denk overigens dat dit aquarium op Marktplaats is terecht gekomen.

Een aquariumpomp draait dus 24/7. Dat kost geld. Hoeveel? Dat is een simpele rekensom:

(24 * 365) * (wattage pomp / 1000) * 0,23 cent

De (24 * 365)=8760. Dat is het aantal uren dat er in een jaar gaat. De (wattage pomp / 1000) heeft meer uitleg nodig. Op alle apparaten of op de verpakkingen staat hoeveel Watt een apparaat per uur verbruikt. Dit moet worden omgerekend naar KiloWattuur. De wattage is gemakkelijk omte rekenen naar kWh. 1000 Watt komt overeenkomt met 1 kW. Samen met het aantal uren dat een apparaat wordt gebruikt, is dit dan om te rekenen naar kWh.

Een voorbeeld: een lamp van 20 Watt brandt gedurende 3 uur. De 20 watt deelt men door 1000: 0,02 kWh. Dit vermenigvuldigt men met het aantal uren. De lamp verbruikt dus 3 * 0,02, dus 0,06 kWh.
De kosten van een kWh ligt tussen de € 0,20 en € 0,25. Dus ga uit van € 0,23.
De lamp kost dus 0,06 * € 0,23, oftewel € 0,013. Een lichtje in de avond lijkt dus niets te kosten. Per avond dan. Op jaarbasis, is het toch € 5,04.
Maar een pomp dan?

Wanneer we een gemiddelde pomp nemen die 20 watt verbruikt, komen we tot de volgende som

(24 * 365) * (wattage pomp / 1000) * 0,23 cent
8760 * (20 / 1000) * 0,23
8760 * 0,02 * 0,23
€ 40,30 (naar boven afgerond) per jaar

Toch wel een aanzienlijk bedrag. En soms hebben we of zwaardere filters/pompen, of zelfs twee filters/pompen. Daarnaast hebben we verlichting, verwarming en snuisterijen als pH-controllers of zelfs complete computers. Hieronder vindt u een formulier waarmee u de kosten van al uw apparaten op jaarbasis kunt berekenen. Geef een cijfer en druk op tab (of klik op een ander veld), dan wordt het bedrag berekend.

Gebruik als decimaalteken de punt, niet de komma. Heeft u een pomp van 4,5 watt? Voer dit in als 4.5.

De gehanteerde prijs voor een kWh is € 0,23.

Pompen/Filters

Wattage: Verbruik: €
Wattage: Verbruik: €
Wattage: Verbruik: €
Wattage: Verbruik: €

Verlichting

Aantal: Wattage: Branduren: Verbruik: €
Aantal: Wattage: Branduren: Verbruik: €

Verwarming

Een verwarmingselement zal niet 24/7 aanslaan, normaal gesproken. Geef eerst het geschatte aantal uren op per dag, dat deze aanstaat:

Wattage: Verbruik: €
Wattage: Verbruik: €

Totalen

Pompen: €
Verlichting: €
Verwarming: €

Valt het u mee of tegen?