Schouw

Op onze vereniging hebben we in de loop der tijd vele aquaria en vijvers mogen keuren (schouwen). En dit op de gevoelige plaat en inmiddels ook digitale plaat vastgelegd. Voor ons altijd weer een feestje om te kijken naar die aquaria. Leuk en leerzaam. En dat delen we graag met u. Het afgelopen decennium vindt u terug. Wat gelijk ook weer een beeld geeft van de onwikkeling van onze hobby!
De vijverkeuring valt overigens altijd eerder dan de schouw. Dit in verband met het weer. Wij hebben gekozen om de vijverkeuring en vivariumkeuring onder ťťn noemer te tonen.

De deelnemers aan een verenigingskeuring mogen overigens bij genoeg punten door naar het district. De districtskeuring valt altijd in het volgende jaar. Een link naar die keuring vindt u terug bij de uitslag van de schouw.

Blader door de jaren heen om de ingezonden aquaria te bekijken. Of spring direct naar een jaartal.

De Schouw was 8 oktober. De deelnemers:

[A1] Gezelschap [A2/3] Speciaal [B1/2] Zout
  1. Willem
  1. Aart Jan
  2. Alex(Sander)
  3. Ivo
  4. Marscha
  5. Mascha
  6. Menno
  7. Raymond
  8. Robert
  1. Jan & Margie

Fotografie en film waren weer in de vertrouwde handen van Margie en Jan, Raymond was de chauffeur en time-keeper. De schouwmeeesters waren dit jaar Ivo & Mascha. Maar daar zij niet van WC-eend zijn, werden Jan en Robert ingeschakeld om de bakken van Ivo en Mascha te schouwen.

Dit jaar was er wel een verschil ten opzichte van vorige jaren. De schouwmeesters bepaalden 50% van de score. En gezien de scores van het publiek waren de verschillen bijna nihil. U wilt eerst die uitslag zien? Spring naar de uitslag.

Er was weer veel te genieten. Met ook dit jaar drie onbekende aquaria, was er dus spanning. Marsha, Menno en Aart Jan deden ons verbazen

Aart Jan, een binnenvijver?

Rapport

Keuze bewoners
Door binnen de 'oervorm' goudvis te kiezen voor diverse varianten wordt voorkomen dat het geheel eentonig wordt. Elke vis is individueel herkenbaar, dat zorgt voor voldoende afwisseling. De twee Corydoras die achtergebleven zijn horen eigenlijk niet in een koudwater aquarium thuis. 19 goudvisachtigen als deze mooi uitgroeien tot hun volle potentie wat veel van het goede.

Meer weergeven


Klik hier voor een film.

Alex(Sander), Zuid-Amerika

Rapport

Keuze bewoners
Alle bewoners passen in het gekozen thema. De combinatie van soorten is uitstekend: elke soort heeft genoeg ruimte, de verdeling over de verschillende gebieden van het aquarium is mooi en qua gedrag is er een goede match. Het aantal dieren is bij enkele soorten (Corydoras panda, Carnegiella strigata, Paracheirodon innesi) wat aan de magere kant, zeker als het formaat van dit aquarium in ogenschouw wordt genomen.

Meer weergeven


Klik hier voor een film.

Ivo, Zuid-AziŽ

Rapport

Keuze bewoners
De bewoners komen allen in Sumatra voor, uit het Batang Hari stroomgebied (muv B brigittae), de grootste rivier van Sumatra (800 km) . Het nabootsen van het biotoop is gelukt. Ik twijfel of al deze soorten op de zelfde lokatie voorkomen. Zoals de Betta's die in kleine peat swamps voorkomen waar de kalopterum zich zeker niet thuis zal voelen. De soorten zijn vredelievend waardoor ze zonder problemen samen gehouden kunnen worden. Zowel de Kalopterus als de Diamant goerami zullen te groot worden voor dit aquarium. De twee soorten boraras door elkaar stoort een beetje, 1 soort is beter. Het totale aantal dieren is wel het maximum.

Meer weergeven


Klik hier voor een film.

Jan & Margie, Zee

Rapport

Keuze bewoners
Omdat dit voor zeewaterbegrippen een relatief klein aquarium is, is het een verstandige zet te werken met eenlingen en koppeltjes en scholenvissen achterwege te laten. Er heerst een duidelijke rangorde tussen de soorten en er zijn plekken die zich door ťťn (hoger) dier of koppel toegeeigend zijn, maar niet in zoverre dat andere (hogere) dieren daardoor nergens terechtkunnen. Het aantal dieren is ook in lijn met het formaat aquarium.

Meer weergeven


Klik hier voor een film.

Marsha, AziŽ

Rapport

Keuze bewoners
Channa andrao hoort net als andere Channa soorten in een speciaalaquarium thuis. Dat maakt dat er weinig succesvolle combinaties mogelijk zijn. Er zijn dan ook terecht geen andere dieren in het aquarium ondergebracht. De overlevende Danio wordt door de vingers gezien. Het aantal dieren is in overeenstemming met het formaat van het aquarium.

Meer weergeven


Klik hier voor een film.

Mascha, Zuid-Amerika

Rapport

Keuze bewoners
De gekozen vissen komen allen uit het biotoop Z Amerika ( wat een zeer groot begrip is) , maar deze soorten kan je bij elkaar verwachten in het zelfde gebied. De keuze van de soorten is zeer goed, ze zijn allen tolerant naar elkaar, geen onderlinge strijd naast het te verwachten onschuldige territorium gedrag van bv de Apisto's. Goede verdeling tussen de waterlagen. De blikvangers door hun kleuren zijn de kardinalen, maar bij het beter kijken zie je de farlowella's, potloodjes en natuurlijk de Apisto's en de bijlzalmen.

Meer weergeven


Klik hier voor een film.

Menno, Zuid-Amerika

Rapport

Keuze bewoners
Alle bewoners passen goed binnen het gekozen thema. De combinatie van soorten is uitstekend: zowel qua gedrag, plek in het aquarium als temperament is er een goede match. Wat opvalt is dat de nadruk ligt op grote bewoners. Er zijn weliswaar kleinere bewoners aanwezig, maar deze in flinke scholen houden zou zorgen voor wat meer balans. Een harnasmeervalletje als de Brochis komt in een grote school echt goed tot zijn recht en daar is de ruimte wel voor. Het aantal behoorlijk groot wordende bewoners (de Geophagus en Leoporinus) wordt in deze aantallen op termijn wat veel: iets uitdunnen van de Geophagus kan hierin wel de oplossing blijken.

Meer weergeven


Klik hier voor een film.

Raymond, AziŽ

Rapport

Keuze bewoners
De gehuisveste bewoners komen beide te Sri Lanka voor en zijn zelfs op dezelfde locaties waargenomen. Beide soorten vertonen soortgelijk gedrag, maar zijn dusdanig vredelievend dat zij elkaar niet in de weg zitten en vredig door elkaar kunnen zwemmen. Het aantal purperkopbarbelen mag gezien het formaat van het aquarium fors worden uitgebreid. Voor een derde of zelfs vierde vissoort is er ruimte in overvloed. Gelet kan dan worden op de kleur, aangezien de huidige soorten voornamelijk roodtinten bevatten.

Meer weergeven


Klik hier voor een film.

Robert, Tanganyika

Rapport

Keuze bewoners
Alle bewoners passen in het gekozen thema. De combinatie van soorten is prima: soorten zitten elkaar niet in de weg en hebben hun eigen plekje. Echter de aanwezigheid van twee relatief snel kwekende kolonievormers blijkt wat ongelukkig. De soort die was bedoeld om het jongbroed in toom te houden slaagt hierin niet. E.e.a. resulteert in een gevaar voor overbevolking. Een echte openwater of oppervlaktebewoner ontbreekt op papier, maar wordt niet gemist bij het aanzien van het aquarium

Meer weergeven


Klik hier voor een film.

Willem, Gezelschap

Rapport

Keuze bewoners
Alle bewoners passen in het gekozen thema gezelschapsaquarium. De combinatie van soorten is qua gedrag uitstekend: de soorten accepteren elkaars aanwezigheid en gaan hun eigen gang, zodat overal in het aquarium wel iets gebeurt. Optisch is over te combinaties het volgende te zeggen. De platys en de minors zijn beide fel oranjegekleurd waardoor als ze bij elkaar zwemmen het ťťn groep wordt. Wel zoeken deze soorten andere plekken in het aquarium op. Bij de Crossocheilus en Sahyadria denisonii geldt een soortgelijke opmerking, maar dan over hun lichaamsbouw en patroon met lengtestrepen.

Meer weergeven


Klik hier voor een film.

Begin van de avond

Voordat de presentatie begon, werden de vrijwilliger bedankt!

De presentatoren.

De uitslag

Het was spannend. Met verschillen zichtbaar in het derde cijfer achter de komma. Ivo en Raymond eindigden op de derde plek met exact het zelfde aantal punten. Mascha wist een paar honderste meer te scoren dan Jan. Jan is dus van zijn troon gestoten.

De cijfers van de schouwers en stemmers, weken die van elkaar af? Oordeel zelf.

Plek Eindstand Cijfer Leden Cijfer Jury Cijfer
1 Mascha 7.87 Mascha
Jan
Raymond
7.9 Mascha
Jan
7.8
2 Jan 7.84 Willem 7.8 Ivo 7.4
3 Raymond
Ivo
7.55 Ivo 7.7 Raymond 7.2
4 Willem 7.40 Menno 7.6 Menno
Willem
7.0
5 Menno 7.32 Marsha 7.4 Robert 6.9
6 Marsha 7.11 Alexander 7.0 Marsha
Aart Jan
6.8
7 Robert 6.84 Aart Jan
Robert
6.8 Alexander 6.6
8 Alexander 6.82
9 Aart Jan 6.81

De vertegenwoordigers van onze vereniging in het district 2017 zijn:

Ook dit jaar ligt de nadruk op de biotopen. En de "jonkies" mogen het gaan doen!

Prijsuitreiking

Vier deelnemers werden naar voren geroepen. Ivo en Raymond konder elkaar feliciteren met plek 3. Toen bleven nog twee deelnemers over. Mascha bleek de winnares.