1920? In sloot en plas

Uit ons collectief geheugen de schoolplaat "In sloot en plas" door Koekkoek. Nu nog te koop als tweedehands of als antiek. Een gemis in de huidige schoolklassen. Voor "den schoolmeester" die niet zo makkelijk kon vertellen, was er een tekst bijgeleverd.

Juni aan den plas.
Op den waterspiegel de drijfbladeren van de gele plomp en de gewone waterranonkel. Langs den oever een vegetatie van riet en gele lisch. Om een tak van een forschen wilg heeft zich een ringslang geslingerd, speurend naar prooi. de pad schijnt er zich niet veel van aan te trekken. In het water is het een en al leven. links een zwemmend exemplaar van den groenen kikvorsch, een klomp eieren op de bodem en eenige larven. Een ervan wordt aangevallen door de larve van de geelgerande tor. Links van deze laatste een andere bekende waterkever, de pikzwarte met een nestje. Meer naar rechts een paartje groote watersalamanders, waarvan het mannetje een muggenlarve snapt. Ook onder water een weeldige plantengroei: aasvederkruid, waaromheen een snoer paddeneieren, en het voorjaarssterrenkroos, waarbij zich ophouden: waterspin, kokerjuffer en waterschorpioen.

In Sloot en Plas door M.A. Koekkoek
Bron: Google

Gesponsorde links