Overige dieren

Naast vissen, kent een vijver een enorme diversiteit aan leven. Al of niet door de eigenaar ingebracht. Kikkers, salamanders en schaatsenrijders weten snel de weg naar een vijver te vinden. Evenals minder welkome gasten. Denk aan de altijd hongerige reiger.

Zoetwatermosselen
15-20
Alle vijvermaten en moerasfilters.
Zanderige bodem of fijne kiezel waarin de mosselen zich kunnen ingraven
Filteren hun voedsel, voornamelijk zweefalgen, uit het vijverwater
Variabel gevlekt van licht beige tot donkerbruin

Reigers
Elke maat vijver.
Reigers zijn mooie vogels. En zijn nuttig. Alleen de doorsnee vijverhouder ziet ze liever niet. Zeker niet wanneer men voor een redelijk bedrag nieuwe bewoners heeft aangeschaft. Er zijn goedkopere alternatieven voor het voeren van een reiger.